Dorperkidz

Gezellige, betrouwbare, betaalbare opvang

Huisregels

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouder en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de algemene voorwaarden worden doorgevoerd, krijg je hierover een bericht.

Gastouderopvang Dorperkidz is open alle doordeweekse dagen van 06.30 uur – 19.00 uur (Andere tijden  in overleg)

Gastouderopvang Dorperkidz vangt kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar.

Tarieven

Het gastouder tarief bij gastouderopvang Dorperkidz is €6,00 per uur. Heb je incidenteel opvang nodig buiten de reguliere openingstijden dan is dit zeker bespreekbaar. 

Naast het uurtarief van de gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

Voor de vergoedingen van de gastouder en gastouderbureau zie de website van Gastouderbureau Gastouderland (www.gastouderland.nl)

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 2 maanden van te voren doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

De tarieven zijn inclusief:

  • Ontbijt voor de kinderen gebracht voor 8.00 uur
  • Lunch
  • Limonade, thee, water enz

  • Tussendoortjes zoals koekjes, soepstengels etc.
  • Vers fruit (exclusief groente en fruithapjes van bv. Olvarit)

  • Knutselmateriaal, papier, verf, etc

 

maar exclusief:

·     Luiers

.     Bemiddelingskosten gastouderbureau

·    Flesvoeding voor baby’s

·    Warm eten

Ruildagen + Extradagen

Ruilen van dagen is toegestaan, mits het maximale kindaantal niet wordt overschreden en de te ruilen dag in dezelfde week valt. Ook is het mogelijk om extra dagen aan te vragen mits het kindaantal dit toelaat. Indien het kind op extra aangevraagde dagen toch niet gebracht wordt dienen de uren gewoon doorbetaald te worden. Dit i.v.m. het vrij houden van een plek.

Vakantie en sluitingsdagen

Minimaal 2 maanden van te voren geven de vraagouders hun vakantie door, dit geldt ook voor de gastouder. Op nationale- en christelijke feestdagen is de opvang gesloten. Dit zijn de volgende dagen, Nieuwjaarsdag, 1 e en  2 e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1 e en 2 e Pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag,  1 e en  2 e Kerstdag.

Minimale afname qua contract uren zijn 4 uur per dag. De uren die vast staan in het contract, worden altijd berekend. Dit zijn de standaard uren die gereserveerd worden voor je kind. Een extra dag of uur, wordt extra berekend.

Ziekte en vakantie gastkind

Bij ziekte/afwezigheid/vakantie van het kind worden de contracturen 100% doorberekend.

Is je kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg. In de meeste gevallen, is je kind welkom, mits je kind vervoerbaar is, ivm schoolgaande kinderen.

In geval van ziekte neemt de gastouder contact op met de personen zoals vermeld op het formulier ‘Kindformulier’.

Ziekte gastouder

Als de gastouder of 1 van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet beschikbaar is ivm ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder.

Wenuren

Een gastkind kan gebruik maken van wenuren, dit is ongeveer 2-3 uur, in de week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos. Wilt u meer dagen/uren laten wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale opvangtarief. Het is fijn als in deze wenuren(bij een baby), een slaapje en voedingsmoment valt. Tijdens de wenuren dient je volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Halen en brengen

Mocht het voorkomen dat je het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. Indien je kind door iemand anders gehaald wordt, dient je dit van te voren door te geven. Indien wij deze persoon nog niet kennen, dient deze persoon zich aan de voordeur te legitimeren. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met je opgenomen voordat je kind meegegeven wordt.

Het kan soms even duren voordat de deur open gedaan wordt, bijvoorbeeld als de gastouder net een luier aan het verschonen is of een kindje van/naar bed haalt/brengt. Wacht rustig even bij de deur (of kijk even naar binnen) en wordt er na een paar minuten nog niet opengedaan bel dan nog een keer aan. Wellicht heeft de gastouder dan de deurbel niet gehoord.

Eten en drinken

Drinken en tussendoortjes worden door de gastouder geregeld. Bij een voedselallergie graag zelf eten meegeven ivm veiligheid. Eet jouw kind mee in de avond dan wordt er per dag 1 opvang uur berekend (uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding). Wij proberen om 17.00 uur te eten. Wij gaan er van uit dat de kinderen die na 8.00 uur gebracht en voor 17.30 uur opgehaald worden thuis eten.

Verzorging/luiers en wat meegeven

Graag standaard in de tas: speen(indien nodig), slaapzak, reservekleding, luiers, sudocreme/zinkzalf, zonnebrandcrème, thermometer, opvangboekje, billendoekjes, fles/tuitbeker/rietjesbeker(voorzien van naam), flespoederbakje(voorzien van naam en hoeveelheid water erin moet) Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven en bij borstvoeding kan de gastouder  een extra flesje(voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren in geval van nood.

Verjaardagen, afscheid en kleurplaten verjaardag

Verjaardagen en afscheid van de gastkinderen vieren we in de opvang, op of rond de verjaardag/afscheid van het kind(in overleg kiezen we daarvoor de datum)

Jouw kind mag een traktatie meenemen, als je dat leuk vind. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat je deze later kan bekijken.

Voor de verjaardagen van opa’s en oma’s en bruiloften kan je kind een kleurplaat en/of knutsel maken(graag een week van te voren doorgeven, via het boekje, app)

Spelen

We proberen elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan, wil je rekening houden met de kleren die jij je kind aantrekt(deze kunnen vies worden) Heeft je liever dat je kind speelkleren voor buiten aankrijgt, wil je die dan meegeven en even doorgeven aan de gastouder.

Ook binnen spelen of knutselen we. De gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken. Ook hiervoor geldt, trek je kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden. Voor buitenspelen is het handig als het regenachtig is, dat jouw kind regenlaarzen mee heeft. Verder is het voor binnen fijn als uw kind sloffen mee heeft.

Vervoer

De gastouder vervoert de kinderen met de bolderkar, de auto, de bakfiets of te voet met de buggy.

Door ondertekening van het contract gaat je akkoord met de huisregels en dus akkoord met het vervoer met de auto, bakfiets en de buggy.

Slapen

Voor elk kind heeft de gastouder eigen beddengoed, wat elke week gewassen wordt (indien nodig vaker) De gastkinderen slapen in een ledikant. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden gaat je ermee akkoord dat je kind samen met een ander kind op de kamer kan slapen.

Voor inbakeren en buik slapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij je kind noodzakelijk is, dien je als ouder altijd het formulier “medicijngebruik”  in te vullen waarbij je zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan jou kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.

Mocht jou kind allergieën hebben dan graag doorgeven zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.

Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uitgedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden. Jouw kind kan hier op slofjes(zelf meegeven) of op sokken lopen. Vraagouders hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken tenzij deze vies of nat zijn.

Jaarlijks vindt er een risico inventaris plaats vanuit het gastouderbureau. Waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Aansprakelijkheid

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

Akkoord huisregels

Bij het tekenen van het contract met de gastouder ga je ook akkoord met de huisregels van Gastouderopvang Dorperkidz.