Dorperkidz

Gezellige, betrouwbare, betaalbare opvang

Privacybeleid

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, heb ik gegevens nodig van u en uw kind. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Daarom zal ik zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Zo heb ik een geheimhoudingsplicht over alles wat er gebeurd binnen de locaties. Wanneer er mogelijk een advies noodzakelijk is van een andere discipline zoals een orthopedagoog, dan zal dit eerst in overleg met de ouder worden besproken.

Wanneer je wenst dat jouw kind niet op de foto wordt gezet voor de website of Facebook, kan je hiervoor tekenen bij aanvang van de opvang. De volgleidster zal jou hier naar vragen.

Wanneer stagiaires verslagen schrijven, ziet de stage begeleidster er op toe dat er geen namen gebruikt worden in het verslag. Beeldmateriaal mag alleen gebruikt/ gemaakt worden, wanneer de ouder hiervoor toestemming heeft afgegeven.

Door ons aan bovenstaande richtlijnen te houden, voldoen wij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is van toepassing op alle gegevens waarvan wij gebruik maken dan wel in ons bezit hebben.