Dorperkidz

Gezellige, betrouwbare, betaalbare opvang

Er is er een pedagogisch beleidsplan vanuit het gastouderbureau waar ik volledig achterstaan. Dit beleidsplan kan je opvragen bij het gastouderbureau Gastouderland. Ook moet ik voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door de GGD en de gastouderbureaus. Hierop wordt ieder jaar opnieuw gecontroleerd. 

Het plan vind je hieronder.

https://www.gastouderland.nl/documenten/pedagogisch